Privacyverklaring

Wonen in Pand 2 gebruikt de gegevens van haar relaties voor de uitvoering van overeenkomsten en het toesturen van bestellingen. Daarnaast kunnen wij je adresgegevens gebruiken om je te voorzien van informatie over onze producten. Wij respecteren je privacy en zullen de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en stellen je gegevens niet ter beschikking aan derden. Wanneer je een bestelling plaatst, hebben wij gegevens zoals naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres nodig om je bestelling uit te voeren.